دبیرستان نمونه دولتی شهید مرتضی مطهری

مدیریت آموزش وپرورش ناحیه یک کرج

شماره تلفن آموزشگاه 32546560             شماره تلفن آموزشگاه 32551516           سامانه پیامکی آموزشگاه 50009500

معاون آموزشی پایه هفتم وهشتم 09376970851

معاون آموزشی پایه نهم 09104813573

معاون پرورشی 09104813570

معاون اجرایی پایه نهم 09104813584

کانال تلگرام nemone_d_m@