دبیرستان نمونه دولتی شهید مرتضی مطهری

مدیریت آموزش وپرورش ناحیه یک کرج

جشن جوانه ها 31 شهریور1395

جهت مشاهده اندازه اصلی عکس ها روی تصاویر کلیک کنید