دبیرستان نمونه دولتی شهید مرتضی مطهری

مدیریت آموزش وپرورش ناحیه یک کرج

دانش آموز واولیای گرامی جهت مشاهده کارنامه خود نام کاربری وگذرواژه خود را ازمعاون مدرسه دریافت کنید

نام کاربری

گذرواژه