دبیرستان نمونه دولتی شهید مرتضی مطهری

مدیریت آموزش وپرورش ناحیه یک کرج

جهت مشاهده تصاویر کلیک کنید

دانش آموزان برتر تحصیلی امتحانات نوبت دوم سال تحصیلی 97-98 پایه هفتم

دانش آموزان برتر تحصیلی امتحانات نوبت دوم سال تحصیلی 97-98 پایه هشتم

دانش آموزان برتر تحصیلی امتحانات نوبت دوم سال تحصیلی 97-98 پایه نهم

دانش آموزان برتر تحصیلی امتحانات نوبت دوم سال تحصیلی 96-97 پایه هفتم

 

دانش آموزان برتر تحصیلی امتحانات نوبت دوم سال تحصیلی 96-97 پایه هشتم